TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH UCZNIÓW ZSG w ELBLĄGU
w roku szkolnym 2019/2020 - szczegóły

*
Informacja dla uczniów i rodziców
Gabinet stomatologiczny w szkole czynny będzie w sierpniu 2020 r.
Proszę umawiać się z P. doktor Jolantą Lewandowską telefonicznie - nr telefonu: 604 707 360

*

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY (szczegóły w zakładce "rekrutacja 2020/21")
1. OFERTA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)
2. OPIS ZAWODÓW - broszura
3. FILMY PROMOCYJNE:
-
technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film
- technik hotelarstwa - film
 - technik eksploatacji portów i terminali - film
 - technik fotografii i multimediów - film
- technik organizacji turystyki - film 
- kucharz, cukiernik -
film

**

UWAGA!!

Uczniowie klas: II c TEPiT, III b TFIM, III a i b BSz I stopnia, absolwenci, zbliża się sesja letnia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa (tu - pdf) oraz harmonogramem egzaminu (tu - pdf). Z uwagi na obostrzenia sanitarne proszę o bezwzględne przestrzeganie zapisów. Informacje będą Wam przekazane także przez wychowawców klas.

 

Z poważaniem

Maria Dobosz

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

*-*

Stypendia pomostowe - ulotka

*

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU - szczegóły

**

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - czytaj

***

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (pdf) - ważne, nowe!

Wytyczne na egzamin maturalny - (pdf) - nowe

****

UWAGA!

Nowe terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 - szczegóły

****

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - czytaj

 

*

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym - 2020 r. (pdf)

**

Drodzy absolwenci
Świadectwa ukończenia szkoły wydawane będą od 4 maja 2020 r.
Każda osoba do 30 kwietnia otrzyma indywidualną datę i godzinę odbioru. Proszę o stosowanie się do tych informacji. Po dokumenty należy przyjść w maseczce ochronnej i rękawiczkach. W informacji o dacie i godzinie będzie podane również miejsce odbioru dokumentów.

Z poważaniem
Maria Dobosz
dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

**

Szanowni Państwo rodzice, absolwenci oraz inni petenci

Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 mara 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 27 kwietnia do 07 czerwca 2020 roku zostaje zmieniona organizacja realizacji zadań szkoły poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od 27 kwietnia do 07 czerwca 2020 nie będzie możliwości wejścia do budynku szkoły.

Wszelkie sprawy administracyjne będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiór lub dostarczanie dokumentów po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Maria Dobosz
Dyrektor ZSG

********

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY (szczegóły w zakładce "rekrutacja 2020/21")
1. OFERTA – zawody – na r. szk. 2020/2021 (pdf)
2. OPIS ZAWODÓW - broszura
3. FILMY PROMOCYJNE:
- technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner - film
- technik hotelarstwa - film
 - technik eksploatacji portów i terminali - film
 - technik fotografii i multimediów - film
- technik organizacji turystyki - film 
- kucharz, cukiernik -
film

****

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół
- materiał przygotowany przez UODO i MEN.
Poradnik UODO Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania (pdf)
Dobre praktyki zasady bezpieczeństwa UODO (pdf)

***

Dyżury pedagogów na czas pracy zdalnej - tu znajdziesz

Wskazówki dla uczniów do pracy zdalnej - czytaj

*****

UWAGA!! - zmiana daty

Uwaga uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w styczniu 2020.

W związku z ogłoszonymi wynikami egzaminu zawodowego, informuję, że do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby,

które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 .

Deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 - należy złożyć do 27 marca 2020 r.

Druk deklaracji do pobrania na stronie szkoły w zakładce ,,egzamin zawodowy” lub ze strony OKE.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do szkoły skanem na adres: zsg@elblag.eu lub złożyć na portierni w zaklejonej kopercie.

Maria Dobosz

*********

GODZINA DLA ZIEMI - czytaj

*********

Szanowni Państwo rodzice, absolwenci oraz inni petenci

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 16 marca do 25 marca 2020 r.
nie będzie możliwości wejścia do budynku szkoły.

Wszelkie sprawy administracyjne będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Odbiór lub dostarczanie dokumentów po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

*

Uwaga uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 do 31 marca 2020 r.

**

Szanowni Państwo – rodzice, uczniowie

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu od dnia 12 marca 2020 r. zawiesza się na dwa tygodnie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Dla uczniów nie jest to czas ferii, dlatego też w okresie kwarantanny powinni:

- uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności  poprzez samodzielną naukę,

- maturzyści zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania arkuszy maturalnych dostępnych na stronie OKE w Łomży, CKE lub innych.

Ponadto  materiały do nauki będą przesyłane również przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego lub łączy wcześniej uzgodnionych z uczniami.

Ponieważ jest to czas na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego należy:

-  unikać miejsc z dużymi skupiskami ludzi ( komunikacja publiczna, centra handlowe). Instytucje kultury również będą zamknięte ( kina, teatry itp.),

- rygorystycznie przestrzegać zasad higieny osobistej  i czystości pomieszczeń,

- śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju,

- na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez dyrektora szkoły na stronie internetowej i dzienniku elektronicznym.

 Z poważaniem
Maria Dobosz
Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

Pełny tekst decyzji Ministra Edukacji na stronie: men.gov.pl

 

*********

Uwaga Uczniowie!!
W lutym kolejna Wampiriada w naszej szkole
!!
W dniu 27 lutego 2020 (czwartek)  planujemy zorganizowanie w szkole kolejnej edycji honorowego oddawanie krwi - szczegóły
Przypomnienie dla uczestników wampiriady - czytaj
Lista osób, oddających krew - czytaj

********

Szanowni Rodzice.
Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn
. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Elbląga - czytaj

******

Nasza szkoła została uhonorowana tytułem ,,PARTNER PRACODAWCY" w roku szkolnym 2018/2019. - czytaj

*******

Życzenia Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego
skierowane do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - czytaj

*******


Informacja o stypendiach - czytaj

********

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów - doc; pdf

********

Uczniowie, klas kończących szkołę w r. szk. 2018/2019
którzy przystąpili do poprawek w sierpniu 2019 r.
mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór
DYPLOMÓW i SUPLEMENTÓW potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.

********

UWAGA!!!

Zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły odbędą się:
- w dniu 10 września (wtorek) - szczegóły
- w dniu 11 września (środa) - szczegóły
Prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami spotkań
i serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

*******

UWAGA!!

W dniach 2 – 3.01.2020 r. w godzinach 8.30 – 12.30 odbędą  się DNI SPORTU.

Program dni sportu w SZG - czytaj

********

UWAGA!
Uczniowie / absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego
lub jednej z jego części i chcieliby przystąpić do poprawki
w sesji zimowej (tj. styczeń-luty 2020) mogą złożyć deklaracje
w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2019 r. (poniedziałek)
1) deklaracja do wypełnienia (pdf)
2) 
nazwy zawodów i kwalifikacji (pdf)

******

Harmonogram badań lekarskich uczniów ZSG w Elblągu - szczegóły

(obecność uczniów obowiązkowa)

 

*********

Informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg

w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj

*********

List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 19 czerwca:
godz. 9:00 - klasy Technikum i Branżowej Szkoły
godz. 11:00 - klasy trzecie ZSZ

**********

UWAGA!!!

W dniach 17-18.06.2019 r. (poniedziałek/wtorek) w sali konsumenckiej - pracownia nr 9
w godzinach 9.00-11.30
będą wydawane książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
dla uczniów ZSG na okres wakacji. - czytaj

**********

UWAGA!!!

Terminarz egzaminów poprawkowych uczniów ZSG w Elblągu za rok szkolny 2018/2019 - szczegóły

**********

UWAGA!!!
Od dnia 24.05.2019 r. (piątek) w godz. 8.00 – 15.00
w sekretariacie szkoły
absolwenci, którzy zdali 2 egzaminy zawodowe
mogą odbierać DYPLOMY i SUPLEMENTY
potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

********

UWAGA!!!

Informacja o egzaminach zawodowch sesja letnia 2019 - czytaj

*********

UWAGA!!!

Od 29 kwietnia 2019 r. zajęcia szkolne zgodnie z nowym planem lekcji.

*********

UWAGA!!!

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA MATURZYSTÓW - czytaj

********

AKCJA STRAJKOWA

*********

UWAGA!!!

List Prezydenta Elbląga do rodziców - czytaj

***********

UWAGA!!!
Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych
z dnia 18.01.2019 r. nr 5/2019 wprowadza się następującą
długość przerw międzylekcyjnych (pd

f

)

**********

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców - pdf

**********

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY „BLACK BOX" - szczegóły

**********

Katalog wydatków o charakterze edukacyjnym podlegający refundacji w ramach stypendium szkolnego - szczegóły
**********

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

**************

List Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty,
Uczniów i Rodziców w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. - czytaj

**************

Rozpoczęcie zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
15 września 2018 r. (sobota) godz. 8.00
W załączeniu harmonogram zajęć III sem. r.szk. 2018/2019 - załącznik

****************

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW - czytaj

***************

HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU
2018/2019 - szczegóły

***************

***************

UWAGA !!!

Absolwenci ZSZ, którzy złożyli podania
do Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych
na r. szk. 2018/2019 proszeni są o dostarczenie
do sekretariatu szkoły
do dnia 24 sierpnia 2018 r.
w godz. od 8.00 do 15.00

- oryginału świadectwa ukończenia ZSZ
- 2 fotografii do legitymacji

****************

TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH UCZNIÓW ZSG w ELBLĄGU
za rok szkolny 2017/2018 - szczegóły

***************

List Warrmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

*************

Bezpieczny wypoczynek - list Minister Edukacji Narodowej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - lato 2018

**************

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE (pdf)

Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkole
z dokumentem tożsamości i odpowiednimi przyborami
oraz strojem ochronnym
pół godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Imienny wykaz zdających wywieszony jest
w gablocie na I piętrze – przy pokoju nauczycielskim.

U W A G A  !

 

Zapraszamy absolwentów TECHNIKUM,

którzy zdali 2 kwalifikacje zawodowe

po odbiór DYPLOMÓW i SUPLEMENTÓW

nadających tytuł TECHNIKA w zawodzie

od 25 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00

do sekretariatu szkoły

****

Komunikaty

*

Osoby, które mają problem z logowaniem się lub obsługą e-dziennika zapraszamy na konsultacje do administratora
Pana Przemysława Pałkowskiego do sali nr 18 (I piętro).

*************

UWAGA RODZICE!!!

Ogólne warunki ubezpieczenia NW - czytaj

Oferta ubezpieczenia szkolnego - czytaj

**************

ZASIŁEK SZKOLNY

- podstawa prawna przyznana zasiłku - czytaj

- wniosek o przyznnie zasiłku - do pobrania: doc, pdf

******************

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW - czytaj

***********************

Karta informacyjna dla szkół w związku z wprowadzaną reformą oświatową - czytaj

******************

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów - czytaj

*******************
Nasza szkoła otrzymała certyfikat promujący honorowe oddawanie krwi - certyfikat

***********************

JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC
Poradnik - czytaj

*****************************

UWAGA!!!

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:
"Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

********************************

Zajrzyj koniecznie: kucharze (książka "Lekcje smaków" - czytaj)

********************************************************

Informujemy, że zmiany w planie na każdy dzień tygodnia są dostępne na oficjalnym profilu szkoły
na facebooku (nie wymaga logowania, odnośnik znajduje się na głównej stronie szkoły).